ลำดับอำเภอจังหวัด
1ร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
2ตากใบนราธิวาส
3เมืองนราธิวาส
4มะนังสตูล
5ยะหริ่งปัตตานี
6เกาะสมุยสุราษฎร์ธานี
7ปากพะยูนพัทลุง
8ป่าบอนพัทลุง
9บางแก้วพัทลุง
10เมืองพัทลุง
11เขาชัยสนพัทลุง
12กาบังยะลา
13รัตภูมิสงขลา
14หาดใหญ่สงขลา