เรียน สมาชิกทุกท่าน

บริษัทขอแจ้งให้ทราบ เรื่องการปรับปรุง แพคเกจใหม่
ของผลิตภัณฑ์เท็นเดอร์ สารย่อยสลายฟางข้าว
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป