ประวัติบริษัทฯ

บริษัท กิ่งทองใบหยกนำโชค จำกัด ก่อตั้งเพื่อดำเนินการธุรกิจแบบเครือข่ายที่มั่นคง และเป็นธรรม โดยให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและกลุ่มการเกษตร ผ่านมาการคัดสรรคุณภาพระดับดีเยี่ยมและมาตรฐานสูง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกระดับ ทั้งคนรักสุขภาพและเกษตรกร ด้วยราคาที่ไม่สูง ง่ายต่อการซื้อซ้ำ และขยายธุรกิจในกลุ่มสมาชิก

ปณิธาน

บริษัท กิ่งทองใบหยกนำโชค จำกัด มุ่งเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษตกค้าง และมุ่งเน้นในด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคและนักธุรกิจ

ปณิธาน

บริษัท พียู เน็ตเวิร์ค จำกัด ก่อตั้งเพื่อดำเนินการธุรกิจแบบเครือข่ายที่มั่นคง และเป็นธรรม โดยให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและกลุ่มการเกษตร ผ่านมาการคัดสรรคุณภาพระดับดีเยี่ยมและมาตรฐานสูง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกระดับ ทั้งคนรักสุขภาพและเกษตรกร ด้วยราคาที่ไม่สูง ง่ายต่อการซื้อซ้ำ และขยายธุรกิจในกลุ่มสมาชิก

วิสัยทัศน์

บริษัท กิ่งทองใบหยกนำโชค จำกัด ดำเนินการธุรกิจแบบเครือข่ายที่มั่นคง และเป็นธรรม โดยให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและกลุ่มการเกษตร ผ่านมาการคัดสรรคุณภาพระดับดีเยี่ยมและมาตรฐานสูง เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกระดับ ทั้งคนรักสุขภาพและเกษตรกร ด้วยราคาที่ไม่สูง ง่ายต่อการซื้อซ้ำ และขยายธุรกิจในกลุ่มสมาชิก

ด้วยแผนธุรกิจที่ผ่านกระบวนการคิด เพื่อตอบโจทย์ในการทำธุรกิจ สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง และไร้ขีดจำกัดตามแรงปรารถนา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คน เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านการเงิน การมีสุขภาพที่ดี และมีความสุข โดยผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ และลงมือทำ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นิรันดร์ กัญเลิศไพศาล

ประธานกรรมการบริหาร

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 080-0963536,099-4528294 หรือกดปุ่มแอดไลน์

คลิกเพื่อแอดไลน์