แจ้งข่าวสาร

เรียน เจ้าของคลังใบหยกที่เคารพ

บริษัท ฯ ขอแจ้งคิวจัดส่ง แร่ใบหยก ระหว่าง วันที่ 8 มิ.ย. 65 – 11 มิ.ย. 65 เป็นคิวสินค้าออกจากโรงงาน สินค้าจะถึงปลายทาง 1-2 วัน หลังจากวันส่งสินค้า เมื่อสินค้าบรรจุเสร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง โทรประสานงานคลังอีกครั้ง

คิวจัดส่งทั้งหมด เป็นคิวที่จัดตามการโอนเงินเปิดคลัง และคลังที่คีย์ครบตรวจจากในระบบ หากมีความผิดพลาด ขออภัย ณ ที่นี่ด้วย ตารางการจัดส่งถัดไป จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ลำดับรายการวันที่จัดส่งสถานะ
1คลัง อ.เมือง จ.อ่างทอง8/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
2คลัง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย8/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
3คลัง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง8/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
4คลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี8/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
5คลัง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย9/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
6คลัง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา9/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
7คลัง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี9/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
8คลัง อ.ห้อยคต จ.อุทัยธานี10/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
9คลัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์10/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
10คลัง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี13/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
11คลัง อ.วังน้อย จ.อยุธยา13/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
12คลัง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร14/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
13คลัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา14/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
14คลัง อ.เมือง จ.พิจิตร14/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
15คลัง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ15/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
16คลัง ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี15/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
17คลัง อ.เมือง จ.มุกดาหาร15/6/65จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
18คลัง อ.เมือง จ.ชุมพร-จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
19คลัง อ.เสนา จ.อยุธยา-จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
20คลัง ต.ช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์-จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
21คลัง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์-จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
22คลัง อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร-จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
23คลัง อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี-จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
24คลัง อ.เมือง จ.ขอนแก่น-จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
25คลัง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร23/6/65รอจัดส่ง
26คลัง อ.ลี้ จ.ลำพูน24/6/65รอจัดส่ง
27คลัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี24/6/65รอจัดส่ง
28คลัง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท25/6/65รอจัดส่ง