Blog2019-11-23T17:33:29+07:00
1806, 2018

สัญญาณเตือนของโรคสมองเสื่อม

By |มิถุนายน 18th, 2018|Categories: เกร็ดความรู้สุขภาพ|ปิดความเห็น บน สัญญาณเตือนของโรคสมองเสื่อม

สมองเสื่อม เป็นภาวะความถดถอยในการทำงานของสมอง ซึ่งเกิดจากการสูญเสียประสิทธิภาพของเซลล์สมองจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งอาจจะเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองก่อนแล้วลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆ ทำให้การทำงานของสมองด้านต่างๆ เช่น ความจำ ความคิดหรือการรับรู้ผิดปกติ ส่งผลต่อการทำกิจวัตรประจำวัน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-227-0665 หรือกดปุ่มแอดไลน์

คลิกเพื่อแอดไลน์