การรับและจัดส่งผลิตภัณฑ์

1. นักธุรกิจสามารถรับผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ สำนักงานใหญ่ หรือทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ท่านได้ ดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

2. การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าผ่านทางช่องทางใด ท่านจะต้องติดต่อรับสินค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ

3. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจ ตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบสมัคร หรือที่ได้บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการแก้ไขสถานที่จัดส่ง นักธุรกิจจะต้อง Log in เข้าระบบด้วย User name และ Password ของตนเองเพื่อทำการแก้ไขที่อยู่สำหรับการจัดส่งให้เรียบร้อย ก่อนทำการส่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ได้ยื่นแก้ไขไว้แล้วเท่านั้น

4. บริษัทฯให้บริการจัดส่งสินค้าฟรี เพียงสั่งซื้อสินค้า 400 pv ขึ้นไป จัดส่งสินค้าทุกวัน อังคาร-เสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์-จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

5. กรุงเทพมหานคร สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และโทรศัพท์ยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 24.00 น.(เที่ยงคืน) บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายในวันถัดไป

6. ต่างจังหวัด โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าในวันถัดไป เข้าระบบขนส่ง ยกเว้นในบางพื้นที่ บริษัทฯขนส่ง จะจัดส่งให้ภายใน 3-4 วันทำการ (ไม่รวมวันสั่งซื้อ)

7. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นครั้งๆ ไป