ในกรณีที่มีการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนาม

ทั้งนี้ เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งผลการโอนเงินได้ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-227-0665 , 080-0963563 เพื่อยืนยันการชำระเงิน การสั่งซื้อดังกล่าวจึงจะเสร็จสมบูรณ์