ราคาสมาชิก ฿4,000

คะแนน 500 PV

ปริมาณบรรจุ   25 กิโลกรัม จำนวน 10 กระสอบ

ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมพืช ประกอบด้วยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืช

  • ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
  • ดูดซึมธาตุอาหารได้เร็ว
  • พืชแข็งแรง เจริญเติบโตไว
  • ช่วยป้องกันการขาดธาตุอาหาร
  • ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค